Matematika 2    

 
 
Predavanja: Vežbe:
Tatjana Lutovac Milica Jovalekić
Bojana Mihailović Danijela Branković
Marija Rašajski Srdjan Stefanović
Mirko Jovanović
 

 

2017/2018.

Pravilnik o polaganju ispita iz Matematike 1 i Matematike 2

Oblasti koje dolaze u obzir za kolokvijum iz Matematike 2 

školske 2017/18. su:

integrali, diferencijalne jednačine, 

kombinatorika, Bulova algebra i teorija grafova

 

 

PREDAVANJA

Deo predavanja iz linearne algebre:

Redovi-Mirko Jovanovic-jun 2018

Linearna algebra (Dr Branko Malešević)

Bulova-algebra

Kombinatorika

 

Deo predavanja o diferencijalnim jednačinama:

dif-jednacine-1deo.pdf  dif-jednacine-2deo(predavanja 2010).pdf  (Dr Tatjana Lutovac)

 

PROGRAM MATEMATIKE II-predlog 2004.                              Rokovi M2

II semestar 3+3

1. Integralni račun (7). Integralne sume. Određeni integral. Osobine integrala izražene jednakostima i nejednakostima. Klase integrabilnih funkcija. Neodređeni integral i primitivna funkcija. Newton-Leibnizova formula. Metode integracije. Nesvojstveni integral. Primene integralnog računa. 

2. Diferencijalne jednačine (6). Uvodni pojmovi. Neke klase diferencijalnih jednačina prvog reda. Diferencijalne jednačine višeg reda. Linearne diferencijalne jednačine.  

3. Booleova algebra. (5) Definicija i primeri. Binarna Booleova algebra i algebra skupova. Stoneova teorema. Booleove funkcije. Normalne forme. Baze Booleovih funkcija.  

4. Kombinatorika i grafovi. (6) Varijacije, kombinacije, permutacije, particije, kompozicije. Princip uključenja-isključenja. (3) Grafovi, digraf i multigraf. Podgraf i delimičan graf. Komplement grafa. Stablo. Planarni grafovi, teoreme Eulera i Kuratowskog. (3)  

5. Linearna algebra. (12) Vektorski prostori, definicija i primeri. Linearna zavisnost vektora i lineal. Potprostor. Baza i dimenzija.  Linearni operator. Matrična reprezentacija. (3) Sistemi linearnih jednačina. Gaussov algoritam. Rang i elementarne transformacije matrice. Kronecker-Capellijeva teorema. Homogeni sistemi. (3) Sopstveni vektori i sopstvene vrednosti. Karakteristični polinom. Cayley-Hamiltonova teorema. Sličnost matrica. Minimalni polinom. (2) Unitarni prostor i skalarni proizvod. Norma i normirani prostor. Ortogonalnost i ortonormirana baza. Elementi analitičke geometrije u trodimenzionalnom prostoru.  (4)

6. Redovi (6).  Osnovni pojmovi. Redovi sa pozitivnim članovima. Kriterijumi konvergencije. Redovi sa proizvoljnim članovima. Alternativni redovi. Apsolutna konvergencija. Funkcionalni

redovi i uniformna konvergencija. Potencijalni redovi. Poluprecnik konvergencije

Literatura

Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z. , Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, VIII izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.

Vasić P., Iričanin B., Jovanović M., Malešević B.,Madžarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (prvi deo); V izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.

Vasić P.,  Iričanin B.,  Jovanović M.,  Madžarević T.,  Mihailović B., Radosavljević Z.,Simić S.,  Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (drugi deo),  IV ispravljeno izdanje,  Akademska misao, Beograd,  2004.

Milan Merkle: Matematička analiza-teorija, Akademska Misao, Beograd 2002.

Milan Merkle: Matematička analiza-pregled teorije i zadaci, Akademska Misao, Beograd 2003.  

 

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006