Odsek za softversko inženjerstvo

 

 

SI Matematika 2

 

SI Pravilnik o polaganju ispita iz Matematike 2 2020-2021.pdf

 

Informacije o predavanjima za sve četiri nastavne grupe:

P1

 

Nastava za grupu 1 će se držati preko MSTeams platforme
tim Matematika 2, smer Softversko inženjerstvo, grupa P1.

Predavanja će držati Tamara Koledin i Ivana Jovović,
vežbe će držati Stefan Spalević.

Formiran je tim i dodati su svi studenti tekuće generacije.

Raspored predavanja za grupu P1 je

               sreda od 14.15 do 17.00 časova.

Raspred vežbi za grupu V1 je

               četvrtak od 10.15 do 12.00 časova.

Ako neki student grupe 1 nije još dodat odgovarajućem timu,
molimo da se javi na email adrese ivana@etf.rs i tamara@etf.rs.


P2   

Formirani su timovi za predavanja za grupe P2 i P3 na platformi MSTeams.

Termini predavanja: 

             grupa P2: utorak od 9:15 do 12h

             grupa P3: ponedeljak od 9:15 do 12h

Sve relevante informacije u vezi sa predavanjima studenti mogu pronaći u okviru svog tima. 

Ako neki student grupa P2 i P3 nije još dodat odgovarajućem  timu, molimo da se javi na rasajski@etf.rs

Vežbe:

grupa V2 (=P2) petkom u terminu  10:15-12h
grupa V3 (=P3)
četvrtkom u terminu 12:15-14h

 

P3
P4

 

Предаванја za grupu 4 će se držati preko Zoom platforme.
Vežbe za grupu 4 će se držati preko MS Teams platforme u timu Математика 2
СИ В4.
Ako neki student grupe V4 nije još dodat ovom timu, molimo da se javi na
email adresu katarina@etf.rs.

Predavanja će držati Branko Malešević
Vežbe će držati Katarina Ćojbašić.

Raspored predavanja za grupu P4 je

                četvrtak od 10.15 do 13.00 časova.

Raspred vežbi za grupu V4 je

                petak od 12.15 do 14.00 časova.Kontakt mail
Branko Malešević: malesevic@etf.rs
Katarina Ćojbašić: katarina@etf.rs

 

 

 

 

 

 

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006