Odsek za softversko inženjerstvo

 

 

SI Matematika 2

 

SI Pravilnik o polaganju ispita iz Matematike 2 2020-2021.pdf

 

Informacije o predavanjima za sve četiri nastavne grupe:

P1

 

Predavanja za grupe P1 i P4 će se držati preko Zoom platforme.

Predavanja će držati prof. Branko Malešević.

Termini predavanja:

         grupa P1: sreda od 14:15 do 17h

         grupa P4: četvrtak od 10:15 do 13h

Vežbe za grupe V1 i V4 će se držati preko MSTeams platforme tim Matematika

2, smer Softversko inženjerstvo, grupe V1 i V4.

Vežbe će držati doc. Milica Savatović.

Sve informacije u vezi sa vežbama studenti mogu pronaći u okviru svog tima.

Termini vežbi:

         grupa V1: četvrtkom od 10:15 do 12h

         grupa V4: petkom od 12:15 do 14h

Ako neki student grupa 1 i 4 nije još dodat odgovarajućem timu, molimo da

se javi na milica.makragic@etf.rs

 

P2   

Formirani su timovi za predavanja za grupe P2 i P3 na platformi MSTeams.

Termini predavanja: 

             grupa P2: utorak od 9:15 do 12h

             grupa P3: ponedeljak od 9:15 do 12h

Sve relevante informacije u vezi sa predavanjima studenti mogu pronaći u okviru svog tima. 

Ako neki student grupa P2 i P3 nije još dodat odgovarajućem  timu, molimo da se javi na rasajski@etf.rs

Vežbe:

grupa V2 (=P2) petkom u terminu  10:15-12h
grupa V3 (=P3)
četvrtkom u terminu 12:15-14h

 

P3
P4

 

Predavanja za grupe P1 i P4 će se držati preko Zoom platforme.

Predavanja će držati prof. Branko Malešević.

Termini predavanja:

         grupa P1: sreda od 14:15 do 17h

         grupa P4: četvrtak od 10:15 do 13h

Vežbe za grupe V1 i V4 će se držati preko MSTeams platforme tim Matematika

2, smer Softversko inženjerstvo, grupe V1 i V4.

Vežbe će držati doc. Milica Savatović.

Sve informacije u vezi sa vežbama studenti mogu pronaći u okviru svog tima.

Termini vežbi:

         grupa V1: četvrtkom od 10:15 do 12h

         grupa V4: petkom od 12:15 do 14h

Ako neki student grupa 1 i 4 nije još dodat odgovarajućem timu, molimo da

se javi na milica.makragic@etf.rs

 

 

 

 

 

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006