članovi predmeti master studije
Članovi Katedre, naučne oblasti kojima se bave, njihova interesovanja, predmeti koje predaju... Predmeti Katedre, programi, predavači... Matematički predmeti na master studijama

 

doktorske studije si istorijat
Matematički predmeti na doktorskim studijamaa Strane posvećene Odseku za softversko inženjerstvo  Kako je izgledala Katedra od postanka do danas, ko je sve bio član Katedre i druge zanimljivosti...

 

publikacije MAGT 2006 projekti katedre
Katedra za primenjenu matematiku izdaje časopis Applicable Analysis and Discrete Mathematics (AADM)

(koji je naslednik časopisa Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Ser. Mat.)
Povodom 50 godina Publikacija Elektrotehničkog fakulteta Ser. Mat. Katedra je organizovala medjunarodnu konferenciju MAGT 2006. Programi stručnog usavršavanja iz matematike i informatike

 

obaveštenja
Ovde možete pročitati razna obaveštenja, uglavnom namenjena studentima koji polažu katedarske ispite.

                                                                              

                                                    

                                                                                   

 

 

Matematika Članovi Predmeti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006

 

web design: Marija Rasajski