Master studije

Modul 

Primenjena matematika

 
 

ENG

Master kursevi iz matematike u školskoj 2013/2014. godini držaće se i sa manje od 5 prijavljenih studenata.

Master kursevi:  4. Linearna algebra, 9. Odabrana poglavlja iz numeričke analize, 10. Numerički metodi rešavanja diferencijalnih jednačina i 11. Diferencne jednačine drže se u zimskom semestru, a svi ostali se drže u letnjem semestru.

Teme za Master radove

 

   

  

Matematika Članovi Predmeti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006